Ettevalmistuskool

Meie koolis töötavad kooliks ettevalmistusrühmad. Õppetöö toimub 2 korda nädalas.

Õppekavavälise huviringi õppetasu on kinnitatud Tallinna Haridusameti juhataja 11.09.2014 käskkirjaga nr HA-4/45

Vastuvõtt toimub lapsevanema avalduse alusel. Avaldusi võetakse vastu kooli kantseleis iga tööpäev kl 9.00 -16.00