Õpetatakse võõrkeeli

Haabersti Vene Gümnaasiumis 2017/2018. Õppeaastal õpetatakse võõrkeeli.
Klass A võõrkeel B võõrkeel
eesti keel
1B eesti keel (LAK)
1K eesti keel (keelekümblus)
eesti keel
2B eesti keel
2K eesti keel (LAK)
eesti keel inglise keel
3B eesti keel inglise keel
eesti keel (LAK) inglise keel
3K eesti keel (LAK) inglise keel
eesti keel inglise keel
4B eesti keel inglise keel
4K eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel (LAK) inglise keel
5B eesti keel (LAK) inglise keel
5D eesti keel inglise keel
eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel inglise keel
eesti keel (LAK) inglise keel
eesti keel (LAK) inglise keel
7B eesti keel inglise keel
eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel (keelekümblus) inglise keel
8B eesti keel inglise keel
eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel (keelekümblus) inglise keel
9B eesti keel inglise keel
10А eesti keel inglise keel
10C eesti keel inglise keel
11А eesti keel inglise keel
11B eesti keel inglise keel
12А eesti keel inglise keel