Õpetatakse võõrkeeli

Haabersti Vene Gümnaasiumis 2018/2019. Õppeaastal õpetatakse võõrkeeli.
Klass A võõrkeel B võõrkeel
eesti keel
1B eesti keel (LAK)
1K eesti keel (keelekümblus)
eesti keel
2B eesti keel (LAK)
2K eesti keel (keelekümblus)
eesti keel inglise keel
3B eesti keel inglise keel
3K eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel inglise keel
4B eesti keel inglise keel
4C eesti keel (keelekümblus) inglise keel
4K eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel inglise keel
5B eesti keel inglise keel
eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel (keelekümblus) inglise keel
6B eesti keel inglise keel
eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel inglise keel
7C eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel inglise keel
8B eesti keel inglise keel
8K eesti keel (keelekümblus) inglise keel
eesti keel (keelekümblus) inglise keel
9B eesti keel inglise keel
9C eesti keel (keelekümblus) inglise keel
10А eesti keel inglise keel
10B eesti keel inglise keel
11А eesti keel inglise keel
11С eesti keel inglise keel
12А eesti keel inglise keel
12B eesti keel inglise keel