Põhikooli vilistlastele

https://www.riigiteataja.ee/akt/120052017018

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad

Eksam Korralise eksami toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 1. juuni 2018
Eesti keel teise keelena (suuline) 1. juuni 2018; 4.–5. juuni 2018
Matemaatika 8. juuni 2018
Vene keel ja kirjandus ( valikeksam) 13. juuni 2018
Bioloogia (valikeksam) 13. juuni 2018
Keemia (valikeksam) 13. juuni 2018
Füüsika (valikeksam) 13. juuni 2018
Geograafia (valikeksam) 13. juuni 2018
Ajalugu (valikeksam) 13. juuni 2018
Ühiskonnaõpetus (valikeksam) 13. juuni 2018
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) (valikeksam) 13. juuni 2018
Inglise keel võõrkeelena (suuline) (valikeksam) 13.-14. juuni 2018