Põhikooli vilistlastele

https://www.riigiteataja.ee/akt/127052016015

Põhikooli lõpueksamite toimumise ajad
Eksam Korralise eksami toimumisaeg
Eesti keel teise keelena (kirjalik) 29. mai 2017
Eesti keel teise keelena (suuline) 29.–31. mai 2017
Matemaatika 7. juuni 2017
Vene keel ja kirjandus ( valikeksam) 13. juuni 2017
Bioloogia (valikeksam) 13. juuni 2017
Keemia (valikeksam) 13. juuni 2017
Füüsika (valikeksam) 13. juuni 2017
Geograafia (valikeksam) 13. juuni 2017
Ajalugu (valikeksam) 13. juuni 2017
Ühiskonnaõpetus (valikeksam) 13. juuni 2017
Inglise keel võõrkeelena (kirjalik) (valikeksam) 13. juuni 2017
Inglise keel võõrkeelena (suuline) (valikeksam) 13.-14. juuni 2017