Projekt "Seiklused ühendavad 3"

19.septembril osalesid meie kooli 6.klassi õpilased projektis "Seiklused ühendavad 3". Koos Ristiku põhikooli õpilastega võeti ette seisklus Viikingite külas. Osalejatele jagati kätte kaardid, kus olid peale märgitud punktid, igas punktis pidid võistkonnad täitma ülesandeid, näiteks arvama ära sõnad, näitlema, võitlema mõõkadega ja laskma vibu. Meeskonnad olid moodustatud nii, et igas meeskonnas oleksid lapsed mõlemast koolist. Tuli välja, et suhtlemisvahendite leidmis olid lapsed väga nutikad: võeti appi nii eesti kui ka vene keele oskused, aga ka käed, miimika ja isegi Google Translate. Kõik osalejad olid väga tublid ja näitasid head orienteerumise-, leidlikkuse ja suhtlemise oskusi.