Tööpakkumised

1. Muusika õpetaja

Peamised ülesanded:
Muusikatundide andmine põhikoolis ja koorijuhtimine (koormus 0,75)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase C1
 • arvutiga töötamise oskus
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2018. a.

2. Matemaatika õpetaja

Peamised ülesanded:
Matemaatika tundide andmine põhikoolis keelekümblusklassides (õpetamine eesti keeles, koormus 0,6)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase C1
 • arvutiga töötamise oskus
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2018. a.

3. Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (robootika)

Peamised ülesanded:
Tundide andmine põhikoolis (koormus 0,7)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase C1
 • arvutiga töötamise oskus
 • soovitav, et oleks tuttav robootika alustega
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2018. a.

4. Huvijuht

Peamised ülesanded:
• huvitegevuse planeerimine, koordineerimine, korraldamine, laiendamine ja parendamine
• kooliüritused
• huviringid
• õpilasesindus
• stendide haldamine
• õpilaste välissuhtluse organiseerimine
• laste- ja noorteorganisatsioonide tegevuseks võimaluste loomine
• projektide koostamine, juhtimine.

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase C1
 • inglise keele tase C1
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2018. a.

5. Keelekümbluse õpetaja

Peamised ülesanded:
Tundide andmine algkoolis (täiskoormus)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase C1
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2017. a.

6. Keelekümbluse õpetajaabi

Peamised ülesanded:
Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel (täiskoormus)

Nõudmised kandidaadile:

 • madalaim nõutav haridustase: keskharidus
 • soovitavalt eelnev töökogemus lastega
 • eesti keele oskus C1

Tööle asumine: 01.09.2018. a.

Vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.
Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressile: hvg@hvg.tln.edu.ee