Tööpakkumised

1. Inglise keele õpetaja (lapsehoolduspuhkuse asendaja)

Peamised ülesanded:
Inglise keel põhikoolis ja gümnaasiumis (koormus 0,6 ametikohta)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase B2
 • arvutiga töötamise oskus
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2019. a.

2. Eesti keele ja kirjanduse õpetaja

Peamised ülesanded:
Eesti keel võõrkeelena põhikoolis ja gümnaasiumis ning keelekümbluse ettevalmistusrühma õpetaja tööülesanded (täiskoormus)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase C1
 • arvutiga töötamise oskus
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2019. a.

3. Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja (robootika)

Peamised ülesanded:
Tundide andmine põhikoolis (koormus 0,7)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase B2
 • arvutiga töötamise oskus
 • soovitav, et oleks tuttav robootika alustega
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2019. a.

4. Eriklassi õpetaja

Peamised ülesanded:
Tundide andmine eriklassis (2.-3. klass)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase B2
 • arvutiga töötamise oskus
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2019. a.

5. Muusika õpetaja

Peamised ülesanded:
Muusikatundide andmine põhikoolis (koormus 0,75)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase C1
 • arvutiga töötamise oskus
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2019. a.

6. Geograafia, bioloogia, loodusõpetuse õpetaja

Peamised ülesanded:
Tundide andmine põhikoolis ja gümnaasiumis eesti keeles (täiskoormus)

Nõudmised kandidaadile:

 • erialane kõrgharidus
 • eesti keele tase C1
 • töökogemus vähemalt 2 aastat

Tööle asumine: 01. september 2019. a.

Vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele. Kandideerimiseks palume saata: avaldus, CV, ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad e-posti aadressile: hvg@hvg.tln.edu.ee