Tööpakkumised

 1. Eesti keele õpetaja
  Peamised ülesanded: Eesti keel võõrkeelena põhikoolis ja gümnaasiumis (täiskoormus)
  Nõudmised kandidaadile:
  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2017. a.

 2. Keelekümbluse õpetaja
  Peamised ülesanded: Tundide andmine algkoolis (täiskoormus)
  Nõudmised kandidaadile:
  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2017. a.

  Vastavus HTMi kehtestatud kvalifikatsiooninõuetele.

 3. Keelekümbluse õpetajaabi
  Peamised ülesanded: Õpetaja abistamine õppe- ja kasvatustöö läbiviimisel
  Nõudmised kandidaadile:
  • madalaim nõutav haridustase: keskharidus
  • soovitavalt eelnev töökogemus lastega
  • eesti keele oskus C1

  Tööle asumine: 01.09.2017. a.
  Koormus: täiskoormus

 4. Poiste töö- ja tehnoloogiaõpetuse õpetaja
  Peamised ülesanded: Tundide andmine põhikoolis (täiskoormus)
  Nõudmised kandidaadile:
  • erialane kõrgharidus
  • eesti keele tase C1
  • soovitav, et oleks tuttav robootika alustega
  • töökogemus vähemalt 2 aastat

  Tööle asumine: 01. september 2017. a.